Droogtemonitor: visualisatie van neerslaghoeveelheden t.o.v. langjarige gemiddelden

Hoe droog of hoe nat is het in Nederland?

Maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarkaarten met historische, actuele en voorspelde neerslagsommen en SPI-waarden

Gebaseerd op ruimtelijke interpolatie van neerslaggegevens en radarwaarnemingen, resolutie 1 km2

Tijdreeksen met SPI-waarden

Voor de 35 hoofdstations van het KNMI

Tijdreeksen