Droogtemonitor: visualisatie van neerslaghoeveelheden t.o.v. langjarige gemiddelden

Hoe droog of hoe nat is het in Nederland?